Privacy Policy

Ons privacybeleid is van kracht per 25 mei 2018.

Shiftmanager Netherlands B.V. en Shiftmanager International B.V., hierna Shiftmanager, voldoet aan de Europese privacywetgeving en het algemene gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van natuurlijke personen.

Shiftmanager zorgt ervoor dat de principes van het privacybeleid van toepassing zijn op alle persoonlijke gegevens waarop dit privacybeleid van toepassing is. Shiftmanager verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle Europese privacywetgeving en de principes daaronder. In het kader van het privacybeleid is Shiftmanager verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het ontvangt wanneer hij optreedt als agent of namens hem. We zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor externe agenten die we inschakelen om dergelijke persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, tenzij is aangetoond dat we verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Wij kunnen uw persoonlijke data delen met derden. Indien u het gebruik of het delen/vrijgeven van uw persoonlijke informatie wilt beperken, kunt u contact opnemen met info@shiftmanager.com.
We raden u aan contact met ons op te nemen als u een privacy gerelateerde vraag of klacht hebt. U wordt doorgestuurd naar de relevante Data Privacy-coördinator in ons bedrijf.

Introductie

Dit Privacybeleid legt uit welke informatie Shiftmanager over u verzamelt en waarom. Wat wij doen met uw informatie, hoe we dit delen en hoe wij omgaan met de inhoud die u in onze producten en diensten plaatst. Het geeft ook uitleg over de keuzes die tot uw beschikking staan met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie door Shiftmanager, hoe u toegang heeft tot deze gegevens en hoe deze bijgewerkt kunnen worden.

Strekking

Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die verkregen wordt middels uw gebruik van de Shiftmanager services via een apparaat of wanneer u anderszins met Shiftmanager communiceert.

Shiftmanager diensten omvatten onze:

 • Websites
 • SaaS-producten
 • Downloadbare producten

Maar omvatten niet:

 • Shiftmanager producten of diensten die voorzien zijn van een afzonderlijk privacy-beleid
 • Producten van derden – Dit zijn diensten of producten van derden die geïntegreerd kunnen worden met Shiftmanager producten of diensten. Je dient altijd het beleid van deze producten en diensten van derden door te nemen om ervoor te zorgen dat je vertrouwd bent met de manier waarop zijn jouw informatie verzamelen en gebruiken.

Een “Apparaat” is een computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Shiftmanager diensten, inclusief maar niet beperkt tot een desktop, laptop, mobiele telefoon, tablet of ander elektronisch apparaat voor consumenten.

Tenzij anders vermeld, worden onze SaaS-producten en services voor het doel van dit document hetzelfde behandeld.

Door u te registreren voor, of gebruik te maken van de Shiftmanager Services, gaat u akkoord met de gegevensverzameling, overdracht, verwerking, opslag, openbaarmaking en andere vormen van gebruik die worden beschreven in dit privacybeleid.

Definities

Add-on: Een bundel van codes, bronnen en configuratiebestanden die gebruikt kunnen worden voor een Shiftmanager-product om nieuwe functionaliteiten toe te voegen of om veranderingen in het gedrag van het product te verwezenlijken.

Inhoud: alle informatie of gegevens die u uploadt, verstuurd, publiceert, maakt, opslaat of weergeeft in een Shiftmanager diensten.

Downloadbare producten: alle downloadbare softwareproducten en mobiele applicaties, inclusief Add-Ons gemaakt door Shiftmanager, die door klanten zijn geïnstalleerd op een infrastructuur van hun keuze. Downloadbare producten bevatten geen invoegtoepassingen die door derden zijn gemaakt, zelfs wanneer ze toegankelijk zijn via de infrastructuur van Shiftmanager.

Informatie: Alle verschillende vormen van gegevens, inhoud en informatie die verzameld wordt door Shiftmanager, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Persoonlijke informatie: informatie die kan worden gebruikt om u als individu gemakkelijk te identificeren of om contact met u op te nemen: naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die geanonimiseerd is, zodat het niet mogelijk is om specifieke individuen direct te identificeren.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Shiftmanager kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien er wijzigingen worden aangebracht, brengen wij u op de hoogte door de effectieve startdatum boven aan dit privacybeleid te herzien. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen – bijvoorbeeld door een kennisgeving toe te voegen op de startpagina van Shiftmanager, inlogschermen of door u per e-mail op de hoogte te stellen. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen wanneer u de Shiftmanager Services gebruikt om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid en de manieren waarop u uw privacy kunt beschermen.

Indien u het niet eens bent met wijzigingen in dit privacybeleid, dient u te stoppen met het gebruik van de Shiftmanager Services en dient u uw accounts te deactiveren, zoals hieronder wordt beschreven.

Informatie die u ons verstrekt

Account- en profielinformatie

Wij verzamelen informatie over u en uw bedrijf wanneer u zich registreert voor een account, uw profiel aanmaakt of wijzigt, aankopen doet via, gebruikmaakt van, toegang tot of interactie heeft met de Shiftmanager diensten (inclusief, maar niet beperkt tot wanneer u uploadt, downloadt, samenwerkt aan of inhoud deelt). Informatie die wij verzamelen omvat:

 • Contactgegevens zoals, maar niet beperkt tot, naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • Factureringsinformatie, zoals creditcardgegevens en factuuradres
 • Profielinformatie zoals gebruikersnaam, profielfoto en functietitel
 • Voorkeurinformatie zoals kennisgeving en marketingvoorkeuren.

U kunt deze informatie direct verstrekken wanneer u deze invoert in Shiftmanager Services.

In sommige gevallen kan een andere gebruiker (zoals een systeembeheerder) namens u een account maken en uw informatie verstrekken, inclusief persoonlijke informatie (meestal wanneer uw organisatie verzoekt om onze producten te gebruiken). Wij verzamelen informatie onder de regie van onze klanten en hebben vaak geen directe relatie met de personen wiens persoonsgegevens we verwerken. Bent u medewerker van één van onze klanten en wilt u niet dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact op met uw werkgever. Als u informatie (inclusief persoonlijke informatie) over iemand anders verstrekt, moet u de autoriteit hebben om voor hen op te treden en toestemming hebben voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Inhoud

Wij verzamelen en bewaren inhoud die u maakt, invoert, verzendt, plaatst, uploadt, verstuurt, opslaat of weergeeft tijdens het gebruik van onze SaaS-producten of websites. Dergelijke inhoud omvat alle persoonlijke informatie of andere gevoelige informatie die u wilt opnemen (“incidenteel verzamelde persoonlijke informatie”).

Overige verzameling van gegevens

Wij verzamelen gegevens die u indient bij onze website / applicatie of als u deelneemt aan interactieve functies van de Shiftmanager Services, indien u deelneemt aan een enquête, wedstrijd, promotie, activiteit of evenement, solliciteert naar een baan, klantenondersteuning aanvraagt, met ons communiceert via sociale mediasites van derden of anderszins met ons communiceert. Bijvoorbeeld, indien u informatie betreffende een probleem opvraagt bij onze ondersteuningsservices of via het ticket systeem.

Informatie die wij verzamelen van uw gebruik van de Shiftmanager dienst

Logbestanden

Zoals het geval is bij de meeste websites en services die via internet worden geleverd, verzamelen we bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden wanneer u communiceert met onze website en SaaS product. Deze informatie omvat: internetprotocol-adressen (IP-adres), browsertype, internetserviceprovider, URL’s van verwijzende / exit-pagina’s, besturingssysteem, datum / tijdstempel, informatie die u zoekt, internationaliserings- en taalvoorkeuren, identificatienummers die zijn gekoppeld aan uw Apparaten, uw mobiele provider en systeemconfiguratiegegevens, opsporen van beveiligingsfouten en software optimalisaties. Met betrekking tot onze Saas producten slaan wij de URL’s op die jij hebt gebruikt inclusief gebruikersnaam en soortgelijke inhoud. Dit is nodig voor de Saas-dienst om juist te kunnen functioneren. Af en toe verbinden we persoonlijke gegevens met informatie die is verzameld in onze logbestanden om onze diensten voor individuele klanten te verbeteren. In een dergelijk geval behandelen we de gecombineerde informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Analytics-informatie van de website en SaaS-producten

We verzamelen analytische informatie wanneer u onze websites en SaaS-producten gebruikt om ons te helpen onze producten en services te verbeteren. In de Saas-producten bestaat deze analyse uit de opties en functies die worden gebruikt van Shiftmanager diensten, de bijbehorende organisatie en domeinnaam, de gebruikersnaam en het IP-adres van de persoon die deze optie of functie gebruikt (inclusief persoonlijke informatie als de persoonlijke informatie is opgenomen in de gebruikersnaam), de grootte en originele bestandsnamen van bijlages en aanvullende informatie die nodig is om de werking van de functie gedetailleerd weer te geven en welke delen van de Shiftmanager diensten worden beïnvloed.

Zoals u in de bovenstaande voorbeelden kunt zien, bevat de analyse-informatie die wij verzamelen elementen van inhoud die gerelateerd is aan de functies die de gebruiker uitvoert. Zodanig kan het zijn dat de analyse-informatie die wij verzamelen mogelijk persoonlijke of bedrijfsgevoelige gegevens bevatten die de gebruiker heeft ingesloten in de inhoud welke deze uploadt, verstuurd, publiceert, maakt, opslaat of weergeeft in een Shiftmanager diensten.

Analytische informatie afgeleid uit inhoud

Ook analytische informatie bestaat uit gegevens die we verzamelen als gevolg van het uitvoeren van zoekopdrachten tegen inhoud in onze gebruikersgroep, met het doel gebruiksgegevens te genereren. “Gebruiksgegevens” zijn samengevoegde gegevens over een groep/categorie van services, functies of gebruikers die geen persoonlijke gegevens bevatten. We kunnen bijvoorbeeld naar inhoud vragen om de meest voorkomende soorten werkstromen te bepalen die gebruikers gebruiken (bijvoorbeeld welk percentage van alle organisaties maken gebruik van de beschikbaarheid functionaliteit) door te zoeken naar de meest voorkomende werkstromen of naar de inhoud van de meest populaire leeftijdsgroepen voor gebruikers kunnen wij de samenstelling van ons gebruikersbestand beter begrijpen.

Terwijl we gebruikersgegevens uit de inhoud van gebruikersinstanties verzamelen kunnen wij mogelijk in contact komen met gevoelige of persoonlijke informatie. Wij voeren deze acties uit om de werkstromen en trends beter te begrijpen. Het is niet ons doel om de inhoud van een bepaalde klant te onderzoeken.

Analytics-informatie van downloadbare producten

We verzamelen analytische informatie wanneer u gebruik maakt van onze downloadbare producten om ons product en onze services te verbeteren. Ons downloadbare product verzendt technische informatie over het downloadbare product (systeeminformatie) in uw systemen naar ons. Systeeminformatie bevat informatie over de hard- en software van het gebruikte apparaat, bijvoorbeeld: browsertype en -versie, type apparaat en versie- en gerelateerde specificaties (bijvoorbeeld schermresolutie, besturingssysteemversie, apparaattype, enz.).

Cookies en andere volgtechnologieën

Shiftmanager en onze externe partners, zoals onze reclame- en analysepartners, gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen, zoals cookies en web beacons. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in het apparaat geheugen zijn opgeslagen. We gebruiken cookies om Shiftmanager diensten te analyseren, uw ervaring te verbeteren en aan te passen. We gebruiken cookies ook om u toegang te geven tot de website en Saas-producten, om bezoeken te tellen en te begrijpen welke opties en functies van de website en SaaS-producten het populairst zijn. U kunt uw browser instellingen aanpassen door de opties te wijzigen om ‘te stoppen met het accepteren van cookies’ of om u te vragen, voordat u een websites bezoekt de cookie te accepteren. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle aspecten van onze website en SaaS-producten gebruiken.

Shiftmanager en onze externe partners verzamelen ook informatie via web beacons (ook wel “trackingpixels” genoemd). Web beacons zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in onze Website en SaaS-producten of in e-mails die ons helpen bij het leveren van cookies. Ook kunnen ze helpen om bezoeken te tellen, inzicht geven in het gebruik en de effectiviteit van de campagne en bepalen of een e-mail is geopend en waarop actie is ondernomen.

Informatie die we verzamelen van andere bronnen

Elke toegang die we kunnen hebben van een derde partij, tot dergelijke informatie van een sociale of authenticatiedienst van een derde partij is in overeenstemming met de autorisatieprocedures bepaald door die service. Door ons te machtigen om verbinding te maken met een derde partij, geeft u ons toestemming om uw naam, e-mailadressen, huidige stad, profielfoto-URL en andere informatie te gebruiken die de externe partij ons ter beschikking stelt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Om de informatie die via deze services naar ons is verzonden te begrijpen en te wijzigen, dient u uw privacy-instellingen van deze externe services te controleren.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Algemeen gebruik

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie voor zover van toepassing voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het aanbieden, exploiteren, onderhouden, verbeteren en promoten van de Shiftmanager diensten
 • U in staat stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Shiftmanager diensten, inclusief uploaden, downloaden, samenwerken en delen van inhoud.
 • Aankopen en voltooien van transacties, gerelateerde informatie versturen, inclusief aankoopbevestigingen en facturen
 • Verzenden van getriggerde berichten, waaronder het reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken: het bieden van klantenondersteuning en ondersteuning; en u technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen, ondersteunings- en beheer-berichten toe te sturen.
 • Versturen van promotionele communicatie, zoals het verstrekken van informatie over diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden, evenementen en het verzenden van updates; U heeft de mogelijkheid om of af te melden voor het ontvangen van deze communicatie, zoals hieronder beschreven wordt.
 • Monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met Shiftmanager Services en voor marketing- of advertentiedoeleinden
 • Onderzoeken en voorkomen van frauduleuze transacties ongeoorloofde toegang tot Shiftmanager Services en andere illegale activiteiten
 • Personaliseren van de Shiftmanager Services, onder meer door content, functies of advertenties te leveren die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.
 • U in staat stellen om content met gebruikers te communiceren, samen te werken en te delen
 • Voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming verkrijgen.

Niettegenstaande het voorgaande zullen we geen persoonlijke informatie gebruiken die in onze analyselogboeken of weblogs staat voor welk doel dan ook. Het gebruik van informatie die via onze Shiftmanager diensten wordt verzameld, is beperkt tot de doeleinden die in dit beleid worden vermeld.

Delen van informatie en openbaarmaking

We zullen uw persoonlijke informatie of inhoud niet met derden delen of vrijgeven, behalve zoals beschreven in dit beleid. Wij verkopen uw persoonlijke informatie of inhoud niet.

Uw gebruik: wanneer u Shiftmanager Services gebruikt, wordt inhoud die u verstrekt, aan u getoond. Bepaalde functies van de Shiftmanager diensten stellen u of uw beheerder in staat om delen van uw inhoud openbaar te maken, in welk geval deze voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zal zijn. We raden u aan de gevoeligheid van gegevens die u invoert in Shiftmanager Services te overwegen.

Samenwerking: Als een natuurlijk resultaat van het gebruik van Shiftmanager diensten, kunt u content maken en andere Gebruikers toestemming verlenen om deze content te gebruiken met het oog op samenwerking. Sommige samenwerkingsfuncties tonen uw profielinformatie, inclusief persoonlijke informatie in uw profiel aan gebruikers met wie u uw inhoud hebt gedeeld. Waar deze informatie gevoelig is, raden wij u aan om de verschillende beveiligings- en privacymogelijkheden van de Shiftmanager diensten te gebruiken, om diegenen te beperken die toegang hebben tot dergelijk gevoelige informatie. Uw gedeelde informatie kan alle informatie, inclusief sommige persoonlijke informatie, die u aan de Shiftmanager diensten verstrekt, zichtbaar maken voor het publiek, tenzij deze wordt ingediend bij een beperkt gebied.

Toegang door uw systeembeheerder: u moet zich ervan bewust zijn dat de beheerder van uw instantie via Shiftmanager Services de volgende mogelijkheden heeft:

 • Toegang tot informatie in en over uw account
 • Toegang tot de communicatiegeschiedenis, inclusief bestandsbijlagen voor uw Shiftmanager account
 • Openbaarmaking, beperking of toegang tot informatie die u hebt verstrekt of die u ter beschikking wordt gesteld wanneer u uw Shiftmanager account gebruikt, inclusief uw inhoud
 • Hoe uw Shiftmanager diensten kan worden geactiveerd of verwijderd.

Serviceproviders, zakelijke partners en anderen

Wij werken met externe serviceproviders voor het leveren van website-, applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, analyse van betalingsverwerking en andere diensten. Deze serviceproviders hebben mogelijk toegang tot uw gegevens of verwerken deze met het doel deze services aan ons te leveren. Houd er rekening mee dat u informatie vertrekt aan deze partijen die handelen namens Shiftmanager.

Referenties

We kunnen persoonlijke referentie van tevreden klanten weergeven op de Shiftmanager diensten of website. Met uw toestemming kunnen we uw referentie samen met uw naam plaatsen. Indien u deze wilt updaten of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.

Naleving van wetten en wetshandhavingsverzoeken; Bescherming van onze rechten

We kunnen informatie (inclusief uw persoonlijke informatie) aan een derde bekendmaken als:

 • Wij van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken
 • Om onze overeenkomsten, ons beleid en onze servicevoorwaarden af te dwingen
 • Om de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen
 • Om Shiftmanager, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten
 • Om te reageren op een noodsituatie die volgens ons te goeder trouw vereist dat we informatie vrijgeven om te helpen bij het voorkomen van de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon.

Bedrijfsoverdrachten

We kunnen uw informatie (inclusief uw persoonlijke informatie) delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop of bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf. U zult via e-mail en / of een opvallende kennisgeving op de Shiftmanager diensten op de hoogte worden gesteld van elke verandering in het eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van alle keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen die u niet rechtstreeks identificeert met de hierboven beschreven derde partijen.

Met uw toestemming

We zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen.

Informatie die we niet delen

Wij delen persoonlijke informatie over u niet met derden voor hun marketingdoeleinden (inclusief directmarketingdoeleinden) zonder uw toestemming.

Gegevensopslag, overdracht en beveiliging

Shiftmanager host gegevens met hostingproviders. De servers waarop persoonlijke informatie wordt opgeslagen, worden bewaard in een gecontroleerde omgeving. Hoewel we de noodzakelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is geen beveiligingssysteem ondoordringbaar en gezien de aard van het internet als een open communicatie middel, kunnen we niet garanderen dat die informatie tijdens transmissie via internet of wanneer opgeslagen in onze systemen of anderszins in onze zorg absoluut veilig is voor inbraak door anderen, zoals hackers. Bovendien kunnen we niet garanderen dat incidenteel verzamelde persoonlijke informatie die u kiest om op te slaan in de website of het SaaS-product, wordt gehandhaafd op beschermingsniveaus om te voldoen aan specifieke behoeften of verplichtingen die u mogelijk heeft met betrekking tot die informatie.

Wanneer gegevens via internet worden overgedragen als onderdeel van een website of SaaS-product, worden de gegevens volgens de industriestandaard gecodeerd met SSL (HTTPS).

Waar downloadbare producten worden gebruikt, ligt de verantwoordelijkheid bij het beveiligen van toegang tot de gegevens die u opslaat bij u en Shiftmanager.

Jouw keuzes

U kunt ervoor kiezen om geen promotionele communicatie van Shiftmanager te ontvangen door gebruik te maken van de uitschrijflink die te vinden is in elke e-mail, uw e-mailvoorkeuren bij te werken of in het instellingenmenu van uw Shiftmanager-account. U kunt ons ook mailen om uw contactgegevens uit onze promotionele e-maillijst of registratiedatabase te verwijderen. Hoewel opt-out verzoeken gewoonlijk onmiddellijk worden verwerkt, vragen wij u tien werkdagen toe te staan voordat het verwijderingsverzoek wordt verwerkt. Zelfs nadat u zich heeft gemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, blijft u transactionele berichten van ons ontvangen met betrekking tot de diensten van Shiftmanager. U kunt zich afmelden voor sommige notificatieberichten in uw accountinstellingen.

Toegang tot en bijwerken van informatie

U kunt uw Persoonlijke gegevens vaak corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen in uw accountinstellingen of door uw vraag te richten aan uw accountbeheerder. U kunt ook contact opnemen met de ondersteuningsservices of per post contact met ons opnemen via het onderstaande adres of e-mailen op info@shiftmanager.com. We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang.

Misschien wilt u inhoud verwijderen met behulp van bewerkingsprogramma’s die aan deze inhoud zijn gekoppeld. In sommige gevallen moet u mogelijk contact opnemen met uw beheerder om de verwijdering van de inhoud aan te vragen. U kunt contact met ons opnemen om verwijdering van persoonlijke informatie van Shiftmanager diensten aan te vragen.

U of uw beheerder kan uw Shiftmanager-account mogelijk deactiveren. Als u uw eigen account kunt deactiveren, kunt u dit meestal doen in uw accountinstellingen. Neem anders contact op met uw beheerder. Als u een organisatieaccount wilt deactiveren, neemt u contact op met de ondersteuningsservices. Om een account zonder toestemming voor u te deactiveren, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

We bewaren uw accountgegevens zolang uw account actief is, of als redelijkerwijs nuttig voor commerciële doeleinden of als nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Als uw account wordt beheerd door een beheerder, kan die accountbeheerder controle hebben over hoe uw accountgegevens worden bewaard en verwijderd.

Ons beleid ten aanzien van kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact op met onze ondersteuningsdiensten.

We moedigen u aan om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Shiftmanager B.V.
Achter de Tolbrug 151
5211 SM ‘s-Hertogenbosch
Nederland

E-mail: info@shiftmanager.com

Gratis demo

Ontdek Shiftmanager

Meld je aan voor een gratis tour en we laten je zien wat je allemaal kunt doen met Shiftmanager.