Shiftmanager Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze diensten, geleverd door Shiftmanager B.V., hierna aangeduid als Shiftmanager, gevestigd aan: Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

Shiftmanager is een applicatie voor het maken van personeelsplanningen inclusief alle bijhorende randzaken zoals uren- en declaratieverwerking, personeelsadministratie en facturatie. Onze diensten zijn erg complex waardoor soms aanvullende voorwaarden of vereisten van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de relevante diensten en worden onderdeel van jouw overeenkomst met ons als je die diensten gebruikt.

Beschrijving en voorwaarden voor het gebruik van de diensten

Je dient alle beleidsregels te volgen die binnen de diensten beschikbaar gesteld zijn. Maak geen misbruik van onze diensten en probeer deze niet te gebruiken op een andere manier dan de aangeboden methode of volgens de voorgeschreven instructies. Wij kunnen onze diensten aan jou opschorten of stopzetten als jij je niet aan onze voorwaarden of ons beleid houdt, of als we wangedrag constateren.

Het gebruikmaken te van onze diensten geeft u geen eigendom op de intellectuele eigendomsrechten van onze diensten of de inhoud die u gebruikt. Deze voorwaarden verlenen jou niet het recht om merknamen, logo’s of enige andere vorm van branding te gebruiken die in onze diensten voorkomen.

Onze diensten bestaan uit het aanbieden van een applicatie voor het maken of inzien van personeelsplanningen, uren- en declaratieverwerking, CRM-mogelijkheden, personeelsadministratie, facturatie, bulk mailingen versturen naar cliënten, prospecten, (potentiele) medewerkers, en biedt tevens mogelijkheden tot het koppelen van derde partijen middels een koppeling of import/exportbestanden.

De vereisten voor het gebruik van de diensten zijn:

 • Een stabiele internetverbinding.
 • Up to date elektronisch apparaat dat internetbrowser ondersteund.
 • Up to date internetbrowser: voor de Office omgeving – de laatste versies van Mozilla Firefox en Google Chrome; voor alle andere omgevingen, waar medewerkers en opdrachtgevers kunnen inloggen, worden de laatste twee versies van de volgende internetbrowsers ondersteund: Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer. Mobiele versies van deze browser zijn tevens inbegrepen.
 • Voor de Shiftmanager app is het vereist om in het bezit te zijn van een up to date elektronisch voorzien van het besturingssysteem Google Android of Apple iOS.
 • Tevens is er voor de Office omgeving een minimale schermresolutie van 1280 x 720 pixels vereist.

Shiftmanager biedt ondersteuning voor het gebruikt van de diensten.

Jouw Shiftmanager account

Om onze diensten te kunnen gebruiken, wordt een login opgezet en geactiveerd. Je krijgt toegang tot onze diensten via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kunt jouw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen en ook andere accounts maken voor toegang tot onze diensten.

Om je Shiftmanager account te beschermen, dien je jouw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Je bent verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op of via jouw Shiftmanager account. Neem contact met ons op als je merkt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord of Shiftmanager account.

Privacy en privacybescherming

In ons privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en de privacybescherming daarvan. Door gebruik te maken van onze diensten ga je ermee akkoord dat Shiftmanager dergelijke gegevens kan gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid.

Jouw content in onze diensten

Sommige van onze diensten bieden je de mogelijkheid om content te uploaden, in te dienen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. Je behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten die je in die content bezit. Kortom, wat van jou is, blijft van jou.

Wanneer je content uploadt, verzendt, opslaat of ontvangt naar of via onze diensten, geeft je Shiftmanager (en degenen die ermee werken) de mogelijkheid om dergelijke inhoud te gebruiken, op te slaan en te hosten. Wij behandelen deze informatie met respect en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is vanaf 25 mei 2018. U kunt meer informatie vinden over hoe Shiftmanager jouw inhoud gebruikt en opslaat in het privacy beleid en in de eventueel aanvullende voorwaarden voor de Diensten.

Over software in onze diensten

Shiftmanager is een Software-as-a-Service applicatie voor bedrijfsprocesbeheer waarmee je een systeem van geïntegreerde applicaties kunt gebruiken om onder andere je bedrijfsprocessen te ondersteunen, backofficefuncties te automatiseren met betrekking tot beheer, productiviteit, samenwerking, bedrijfsbeheer en maatwerkaanpassingen.

Shiftmanager geeft je een persoonlijke licentie om de aan jouw verstrekte software te gebruiken als onderdeel van onze diensten. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om je in staat te stellen, gebruik te maken, en te genieten van het voordeel van de diensten zoals deze geleverd worden door Shiftmanager, op een wijze zoals deze zijn voldoet aan deze voorwaarden.

Het is niet toegestaan om een deel van onze diensten of bijgeleverde software te kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen, noch mag je de broncode van de software reverse-engineeren of proberen te extraheren, tenzij de wetten deze beperkingen verbieden of u onze schriftelijke toestemming hebt.

Service desk

Shiftmanager heeft een centrale servicedesk, het aanspreekpunt voor jou en jouw medewerkers voor vragen, verzoeken en incidenten met betrekking tot de diensten aangeboden door Shiftmanager. Als medewerker dien je altijd eerst te richten aan de juiste contactpersoon binnen jouw organisatie alvorens je contact opneemt met onze Service desk.

Verantwoordelijkheden van Shiftmanager:

 • Het technisch beheer van de diensten
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van de diensten
 • Leveren van ondersteuning aan de organisatie
 • Het implementeren van verbeteringen aan de diensten
 • Beheren en evalueren van de overeengekomen serviceniveaus.

Verantwoordelijkheden van de organisatie:

 • Beheer van de geleverde diensten
 • Aanleveren van vereiste organisatorische informatie
 • Verbindingen met diensten van derden beheren

Voor elke ondersteuningsaanvraag wordt een ticket aangemaakt dat wordt ingediend bij de Servicedesk via e-mail op support@shiftmanager. Verzoeken die op andere manieren worden verzonden, worden niet in aanmerking genomen.

Soort verzoeken

Er zijn verzoeken die voortvloeien uit fouten of wensen om functies in de diensten uit te breiden, wijzigen of te verbeteren. Een fout wordt beschouwd als het disfunctioneren van een functionaliteit binnen de dienst, bijvoorbeeld de onmogelijkheid om een factuur via het factureringssysteem te verzenden. Een functieverzoek is bijvoorbeeld het sorteren van facturen per klant. Shiftmanager waardeert de feedback voor het verbeteren van de diensten, echter Shiftmanager is niet verplicht om het laatstgenoemde ook daadwerkelijk uit te voeren. Desalniettemin worden deze verzoeken in aanmerking genomen bij een toekomstige update van de diensten. Als een verzoek niet duidelijk genoeg is, zal Shiftmanager om meer details vragen.

Shiftmanager bepaalt bij binnenkomst van een verzoek wat de prioriteit hiervan is.
Deze worden als volgt ingedeeld:

Urgent: Belangrijke bedrijfsprocessen van de organisatie komen in gevaar of meerdere medewerkers kunnen niet meer hun werkzaamheden uitvoeren.
Voorbeelden: Shiftmanager is niet bereikbaar, medewerkers kunnen niet meer inloggen, de planning kan niet meer worden opgeslagen.

Hoog: fouten die optreden binnen de functionaliteit van de dienst die een kleine groep medewerkers treft, maar cruciaal is voor de juiste functionaliteit van het bedrijf.
Voorbeelden: Onmogelijkheid om factureren te generen of verzenden, werktijden te exporteren etc.

Normaal: als een fout de hoofdwerking van een module niet heeft beïnvloed of als het gewenste resultaat via een omweg kan worden behaald. Gebruikersvragen hebben altijd de prioriteit Normaal.
Voorbeelden: Niet kunnen filteren op een bepaalde status, verspringen van een knop op het scherm.

Laag: visuele, tekstuele en aanverwante aanpassingen. De module werkt, maar er is bijvoorbeeld een onduidelijke weergave of de lay-out is niet goed uitgelijnd.

Reactie en oplossingstijd

De reactietijd is het tijdsbestek waarin Shiftmanager een ticket ontvangt en een oplossing biedt of een antwoord op een vraag geeft. Oplossingsduur is gebaseerd op de prioriteit van de vraag of het verzoek en wordt door Shiftmanager ingedeeld.

Prioriteit Maximale reactietijd Maximale oplossingstijd
Urgent 4 werkuren 1 werkdag
Hoog 1 werkdag 3 werkdagen
Normaal 2 werkdagen 14 werkdagen
Laag 14 werkdagen 60 werkdagen

Openingsuren

Omdat de servicedesk voornamelijk via e-mail werkt, kunnen er 24/7 aanvragen worden gedaan. De gegeven reactie en oplossingstijd zijn gebaseerd op de Nederlandse tijdzone. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Vertrouwelijkheid

Shiftmanager en zijn medewerkers, agenten, vertegenwoordigers of contractpartijen zullen nooit op enigerlei wijze, direct of indirect, persoonlijk voordeel doen, onthullen, vrijgeven of communiceren op welke manier dan ook, van enige informatie die eigendom is van Shiftmanager. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de klanten, hun medewerkers, agenten of vertegenwoordigers.

Onze garanties en disclaimers

Wij bieden onze service met een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg en we hopen dat je er plezier aan zult beleven. Onze service is gericht op het bieden van de beste planningsoplossing en wordt geleverd “zoals het is”. Bovendien garandeert Shiftmanager geen garanties of neemt geen verantwoordelijkheid voor toepassingen van derden. Shiftmanager is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige transactie tussen de klant en een derde partij. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle garanties uit.

Aanpassen en beëindigen van onze diensten

Wij zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze diensten. We kunnen functies en functionaliteiten toevoegen of verwijderen in onze diensten. We bieden mogelijk extra optionele functies en/of functionaliteiten naast de standaardservices tegen een meerprijs.

In het geval van het daadwerkelijke of vermeende ongeoorloofde gebruik van onze diensten, kan Shiftmanager jouw toegang tot de diensten te allen tijde beëindigen of opschorten/annuleren.

Wanneer de klant stopt met het gebruik van onze diensten of wanneer Shiftmanager de toegang tot de diensten opschort, stemt de klant ermee in dat Shiftmanager niet aansprakelijk of verantwoordelijk is jegens de klant, tenzij in het geval van opzet of grove nalatigheid van Shiftmanager.

Aansprakelijkheid voor onze diensten

Shiftmanager en zijn leveranciers en distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor gederfde winsten, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, vervolg-, voorbeeldige of punitieve schade. In alle gevallen zijn Shiftmanager en haar leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die redelijkerwijs niet voorzienbaar is.

Over deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst, aanpassen doordat er bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze dienst plaatsvinden. Je moet deze voorwaarden daarom regelmatig bekijken. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en treden niet eerder dan veertien dagen na publicatie in werking. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een dienst, of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, zijn echter onmiddellijk van kracht.

Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, dan zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen Shiftmanager en jou. Ze creëren geen rechten van derden.

Als blijkt dat een bepaalde term niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden.

De wetten van Nederland zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de dienst. Alle claims zullen exclusief bij de rechtbank van Maastricht worden aangevochten.

Shiftmanager B.V.
Achter de Tolbrug 151
5211 SM ‘s-Hertogenbosch
Nederland

E-mail: info@shiftmanager.com

Gratis demo

Ontdek Shiftmanager

Meld je aan voor een gratis tour en we laten je zien wat je allemaal kunt doen met Shiftmanager.